Information

Nya regler gällande hjälm från den 1 januari 2016:

Den 1 januari 2016 införs krav på att den som färdas med terrängskoter ska använda skyddshjälm. Skälet är att det varje år inträffar många allvarliga olyckor med snöskotrar och fyrhjulingar.

Det har länge krävts skyddshjälm för den som kör motorcykel eller moped (oavsett om motorcykeln har två, tre eller fyra hjul). Nu införs motsvarande krav för den som kör terränghjuling, snöskoter eller den nya traktor b, om karosseri saknas.

Förarbidrag

Skoterklubben har bestämt att de förare som tävlar i klubbens namn har möjlighet att söka ett bidrag för en del av de kostnader man lagt ut. Detta gäller oavsett vilket fordon man tävlat med.
Bidraget är 5000 kr och denna summa delas mellan de som söker.

forar_ansokan skrivs ut och skickas in till:

Vitådalens skoterklubb
c/o Anna Lundberg
Storbacken 5
94294 Sikfors

Vi måste ha din ansökan innan den 15 januari för att kunna behandla den.